PRZEDSIĘBIORCY Z MONGOLII W POLSCE

327cc8

W ramach programu promocji o charakterze ogólnym „Made in Poland. Aktywizacja eksportu na wybranych rynkach” zaprojektowanego przez Ministerstwo Gospodarki RP i realizowanego przez Agencję M Promotion zostały zorganizowane 2 wizyty studyjne dla przedsiębiorców z Mongolii, przedstawicieli środowisk kupieckich reprezentujących następujących branże: spożywczą oraz górniczą.

Wizyty studyjne miały na celu zapoznanie mongolskich inwestorów z polskim rynkiem oraz stworzenie przestrzeni do nawiązania i rozwijania kontaktów handlowych przedsiębiorców z Mongolii z polskimi firmami.

W każdej wizycie uczestniczyło po 6 przedsiębiorców  zainteresowanych importowaniem polskich produktów. Podczas każdej wizyty nasi goście realizowali odrębny program, który obejmował następujące elementy:

 

Wizyty w siedzibach 3 firm z dedykowanej branży. Mongolscy przedsiębiorcy mieli okazję odwiedzić czołowych polskich przedsiębiorców z branż: spożywczej oraz górniczej.

Spotkania B2B z polskimi przedsiębiorcami. Każda misja odbyła po dwie sesje spotkań B2B, w których uczestniczyło po 24 polskich przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem współpracy z hinduskimi firmami. W sumie 12 Mongołów odbyło spotkania z ponad 50 polskimi przedsiębiorcami.

Wizyty w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Przedstawiciele każdej misji nie tylko odbyli spotkania z przedstawicielami zarządu SSE, podczas których mieli okazję dowiedzieć się o możliwościach i korzyściach inwestowania w Strefach, ale również odwiedzili tereny inwestycyjne oferowane przez poszczególne SSE oraz firmy działające w Strefach.

Udział w imprezach targowych związanych z dedykowanymi branżami.  Misja mongolskich przedsiębiorców z branży spożywczej brała udział w targach Warsaw World Food 2015 – jednej z największych imprez targowych poświęconych  branży spożywczej w Polsce.

Część kulturalna. Nasi goście mieli także szansę poznać elementy polskiej kultury i historii podczas wycieczek z przewodnikiem oraz zasmakować tradycyjnej polskiej kuchni.

 

Obie misje, w których uczestniczyło w sumie 12 mongolskich przedsiębiorców, zaowocowały zarówno pogłębieniem wiedzy o polskim rynku w kontekście dedykowanych branż, jak również perspektywą zacieśnienia współpracy mongolsko-polskiej oraz nawiązaniem rokujących kontaktów handlowych.