TURKMENI W POLSCE

W 2015 ROKU AGENCJA M PROMOTION ZORGANIZOWAŁA 2 WIZYTY STUDYJNE Z UDZIAŁEM PRZEDSIĘBIORCÓW Z TURKMENISTANU. W KAŻDEJ Z MISJI UDZIAŁ WZIĘŁO 6 PRZEDSIĘBIORCÓW ZAINTERESOWANYCH IMPORTOWANIEM POLSKICH PRODUKTÓW. ŁĄCZNIE 12 TURKMENÓW ODBYŁO SPOTKANIA Z PRZESZŁO 50 POLSKIMI PRODUCENTAMI.

TURKMENI W RAMACH MISJI MIELI RÓWNIEŻ OKAZJĘ ZWIEDZIĆ SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE, GDZIE ZAPOZNALI SIĘ Z KORZYŚCIAMI WYNIKAJĄCYMI Z INWESTOWANIA W SSE. WIZYTY ZAOWOCOWAŁY POGŁĘBIENIEM WIEDZY NA TEMAT POLSKIEGO RYNKU SPOŻYWCZEGO I MEBLOWEGO ORAZ PERSPEKTYWĄ ZACIEŚNIENIA WSPÓŁPRACY TURKMEŃSKO-POLSKIEJ W KONTEKŚCIE ZACIEŚNIENIA WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ.