Złoty medal na Targach

Trzy złote medale to wielki sukces polskiego zespołu z województwa łódzkiego oraz  wykonawcy, który oprcacował całą koncepcję promocyjną. Agencja M Promotion przygotowała dla województwa łodzkiego koncepcję strategiczną kampanii promocyjnej w związku z udziałem  na Międzynarodowej Wystawie Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów GENEVA INVENTIONS.  Agencja opracowała strategię przekazu wiadomości, dobrała skuteczne narzędzia marketingowe, określiła strategię całego działania.