Program promocji branży Budowy i Wykańczania Budowli

Na zlecenie Ministerstwa Rozwoju konsorcjum firm M Promotion International Sp. z o.o. oraz Agencja M Promotion Sp. z o.o. realizuje branżowy program promocji branży Budowy i Wykańczania Budowli. Celem programu jest promocja polskiej gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe. W ramach zadania, działania skierowane są na promocję branży Budowy i Wykańczania Budowli, jako całości sektora.

W ramach poddziałania 3.3.2 POIR przewidziano wdrażanie inicjatyw promujących całą branżę budowy i wykańczania budowli, w tym organizację narodowych stoisk informacyjno-promocyjnych na kluczowych wydarzeniach branżowych (imprezach targowych lub targowo-konferencyjnych).

 • Adresaci programu:

Program skierowany jest do przedsiębiorców promujących markę produktową, którzy prowadzą działalność gospodarczą w ramach przynajmniej jednej z poniższych kategorii działalności:

 • Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
 • Produkcja masy włóknistej;
 • Produkcja tapet;
 • Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
 • Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających;
 • Produkcja klejów;
 • Produkcja włókien chemicznych;
 • Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
 • Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych;
 • Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych;
 • Produkcja metali
 • Produkcja metalowych wyrobów gotowych z wyłączeniem maszyn i urządzeń
 • Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych
 • Produkcja urządzeń elektrycznych
 • Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia
 • Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia
 • Produkcja mioteł, szczotek, pędzli;
 • Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków;
 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej;
 • Roboty budowlane specjalistyczne;
 • Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne;

Uwaga: Program jest skierowany do przedsiębiorców zajmujących się produkcją wyrobów a nie pośrednictwem czy sprzedażą hurtową.

 • Termin realizacji Programu: 1 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2022 r.
 • Kalendarz wydarzeń

W ramach realizacji programu do 31.12.2022 roku zorganizowane zostaną Narodowe Stoiska Wystawiennicze podczas 6 wydarzeń targowo-konferencyjnych w 5 krajach. Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem w wyjazdowych misjach gospodarczych połączonych z udziałem w międzynarodowych targach (w roli zwiedzającego lub wystawcy) zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem wydarzeń.

Nazwa wydarzeniaKrajTermin wydarzenia
MosBuild/WorldBuild Rosja 2020
Big5 Zjednoczone Emiraty Arabskie 2020
InterBuild EXPO Ukraina 2021
BAU Niemcy 2021
Batimat Francja 2021
MosBuild/WorldBuilt Rosja 2022

Obecnie prowadzony jest nabór na udział przedsiębiorstw w targach oraz towarzyszącym ich gospodarczym misjom wyjazdowym.

Przedsiębiorstwa, które są zainteresowane udziałem w programie promocji dla branży budowa i wykańczanie budowli zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu:

Bartosz Staniszewski

bartosz.staniszewski@mpromotion.com.pl

Tel: +48 22 818 00 23

Powiązane strony:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/branzowe-programy-promocji-2020-2022

Wydarzenia realizowane są w ramach programu promocji branży Moda Polska w ramach poddziałania 3.3.2: „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

polski