Program promocji branży Maszyn i Urządzeń

Na zlecenie Ministerstwa Rozwoju konsorcjum firm M Promotion International Sp. z o.o. oraz Agencja M Promotion Sp. z o.o.  realizuje branżowy program promocji branży Maszyn i Urządzeń. Celem programu jest promocja polskiej gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe. W ramach zadania, działania skierowane są na promocję branży Maszyn i Urządzeń, jako całości sektora.

W ramach poddziałania 3.3.2 POIR przewidziano wdrażanie inicjatyw promujących całą branżę maszyn i urządzeń, w tym organizację narodowych stoisk informacyjno-promocyjnych na kluczowych wydarzeniach branżowych (imprezach targowych lub targowo-konferencyjnych).

 1. Adresaci programu:

Program skierowany jest do przedsiębiorców promujących markę produktową, którzy prowadzą działalność gospodarczą w ramach przynajmniej jednej z poniższych kategorii działalności:

 • Górnictwo ropy naftowej;
 • Górnictwo gazu ziemnego;
 • Górnictwo rud żelaza;
 • Górnictwo rud uranu i toru;
 • Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych;
 • Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków;
 • Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu;
 • Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów;
 • Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 • Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego;
 • Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie;
 • Produkcja pozostałych wyrobów z gumy;
 • Produkcja konstrukcji metalowych i ich części;
 • Obróbka mechaniczna elementów metalowych;
 • Produkcja narzędzi;
 • Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn;
 • Produkcja złączy i śrub;
 • Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych;
 • Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów;
 • Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej;
 • Produkcja kabli światłowodowych;
 • Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
 • Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego;
 • Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego;
 • Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych;
 • Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego;
 • Produkcja pozostałych pomp i sprężarek;
 • Produkcja pozostałych kurków i zaworów;
 • Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych;
 • Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych;
 • Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków;
 • Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych;
 • Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych;
 • Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych;
 • Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa;
 • Produkcja maszyn do obróbki metalu;
 • Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych;
 • Produkcja maszyn dla metalurgii;
 • Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa;
 • Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów;
 • Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego;
 • Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego;
 • Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów;
 • Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych;
 • Naprawa i konserwacja maszyn;
 • Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;
 • Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;
 • Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia;
 • Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
 • Wykonywanie instalacji elektrycznych;
 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych;
 • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
 • Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
 • Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.

Uwaga: Program jest skierowany do przedsiębiorców zajmujących się produkcją wyrobów a nie pośrednictwem czy sprzedażą hurtową.

 1. Termin realizacji Programu: 1 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2022 r.
 • Kalendarz wydarzeń

W ramach realizacji programu do 31.12.2022 roku zorganizowane zostaną Narodowe Stoiska Wystawiennicze podczas 6 wydarzeń targowo-konferencyjnych w 5 krajach. Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem w wyjazdowych misjach gospodarczych połączonych z udziałem w międzynarodowych targach (w roli zwiedzającego lub wystawcy) zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem wydarzeń.

Nazwa wydarzenia Kraj Termin wydarzenia
Ugol Rossii & Mining Rosja 2020
Mining Vietnam Wietnam 2020
EIMA Bolonia Włochy 2020
AgroExpo Turcja 2021
Agritechnika Niemcy 2021
Bauma Niemcy 2022

Obecnie prowadzony jest nabór na udział przedsiębiorstw w targach oraz towarzyszącym ich gospodarczym misjom wyjazdowym.


Przedsiębiorstwa, które są zainteresowane udziałem w programie promocji dla branży Maszyn i Urządzeń zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu:

Adam Kukliński

adam.kuklinski@mpromotion.com.pl

Tel: +48 22 818 00 23

Powiązane strony:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/branzowe-programy-promocji-2020-2022

Wydarzenia realizowane są w ramach programu promocji branży Moda Polska w ramach poddziałania 3.3.2: „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

polski