Program promocji branży Części Samochodowe i Lotnicze

Na zlecenie Ministerstwa Rozwoju firma M Promotion International realizuje branżowy program promocji branży Części Samochodowe i Lotnicze. Celem programu jest promocja polskiej gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe. W ramach zadania, działania skierowane są na promocję branży Części Samochodowe i Lotnicze, jako całości sektora.

W ramach poddziałania 3.3.2 POIR przewidziano wdrażanie inicjatyw promujących całą branżę części samochodowych i lotniczych, w tym organizację narodowych stoisk informacyjno-promocyjnych na kluczowych wydarzeniach branżowych (imprezach targowych lub targowo-konferencyjnych).

 1. Adresaci programu:

Program skierowany jest do przedsiębiorców promujących markę produktową, którzy prowadzą działalność gospodarczą w ramach przynajmniej jednej z poniższych kategorii działalności:

 • Produkcja opon i dętek z gumy, bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy,
 • Produkcja pozostałych wyrobów z gumy,
 • Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,
 • Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,
 • Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
 • Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego,
 • Produkcja i obróbka pozostałego szkła włączając szkło techniczne,
 • Produkcja wyrobów ściernych,
 • Produkcja drutu,
 • Odlewnictwo staliwa,
 • Odlewnictwo metali lekkich,
 • Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków,
 • Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
 • Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
 • Produkcja pojemników metalowych,
 • Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,
 • Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,
 • Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego,
 • Produkcja baterii i akumulatorów,
 • Produkcja sprzętu instalacyjnego,
 • Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego,
 • Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,
 • Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego,
 • Produkcja pozostałych pomp i sprężarek,
 • Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych,
 • Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków,
 • Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych,
 • Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych,
 • Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych,
 • Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep,
 • Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych,
 • Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
 • Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
 • Produkcja motocykli,
 • Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych,
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich,
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
 • Transport kosmiczny,
 • Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy,
 • Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
 • Pozostałe badania i analizy techniczne,
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
 • Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.

Uwaga: Program jest skierowany do przedsiębiorców zajmujących się produkcją wyrobów a nie pośrednictwem czy sprzedażą hurtową.

2. Termin realizacji Programu: 1 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2022 r

3. Kalendarz wydarzeń

W ramach realizacji programu do 31.12.2022 roku zorganizowane zostaną Narodowe Stoiska Wystawiennicze podczas 7 wydarzeń targowo-konferencyjnych w 6 krajach. Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem w wyjazdowych misjach gospodarczych połączonych z udziałem w międzynarodowych targach ( w roli zwiedzającego lub wystawcy) zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem wydarzeń.

Nazwa wydarzenia Kraj Termin wydarzenia
ILA Berlin Show Niemcy 2020
AAPEX Las Vegas USA 2020
Paris Air Show Francja 2021
International Astronautical Congress Francja 2021
Automechanika Shanghai Chiny 2021
Automechanika Birmingham Wielka Brytania 2021
MIMS Automechanika Moskwa Rosja 2022

Obecnie prowadzony jest nabór na udział przedsiębiorstw w targach oraz towarzyszącym ich gospodarczym misjom wyjazdowym.


Przedsiębiorstwa, które są zainteresowane udziałem w programie promocji dla branży Części Samochodowych i Lotniczych zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu:

Michał Sobański

michal.sobanski@mpromotion.com.pl

Tel: +48 22 818 00 23

Powiązane strony:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/branzowe-programy-promocji-2020-2022

Wydarzenia realizowane są w ramach programu promocji branży Moda Polska w ramach poddziałania 3.3.2: „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

polski