M Promotion International

Koordynatorzy Programów Branżowych

Firmy zainteresowane
Targami Expo 2020

Przedstawicielstwo Chiny,
Szanghaj

Monika Wiechna

Przedstawicielstwo USA,
Las Vegas

Anna Bielicka

Przedstawicielstwo ZEA,
Dubaj

Dariusz Barwiński

polski