Wsparcie przy programie Go To Brand

Działanie 3.3.3 POIR – Go to Brand - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Cel konkursu: Celem konkursu Go to brand jest sfinansowanie promocji marek produktowych na rynkach zagranicznych.

Od kiedy nabór wniosków: Od 25 lutego 2019 r.

Kto może przystąpić: Każda firma MŚP zarejestrowana na terytorium Rzeczpospolitej, która posiada własny produkt

Jakie jest maksymalne dofinansowanie: 430 280 zł (można się ubiegać o dofinansowanie do 85 proc, wszystko zależy od wielkości firmy, maksymalne dofinansowanie dla firm z Mazowsza 80 proc.)

Na co można przeznaczyć dofinansowanie: na udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych i na dodatkowe działania promocyjne degustacje, show roomy, pokazy na sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której dowiesz się jak wypromować Twoją firmę za granicą

Firmy zainteresowane udziałem w programie, potrzebujące wsparcia przy pisaniu wniosku zapraszamy do kontaktu z ekspertem: 22 818 00 23

polski